Публикувано от Десислава Стефанова на 27 - октомври - 2022г. 0 коментара

По проект “ Лаборатория по природни науки“ учениците от VI-те класове участваха в урок „Единство и разнообразие на организмите“. Вазовци изследваха и анализираха общото и различието в строежа на организми от растителния и животинския свят. За целта бяха разделени на малки работни групи, които с помощта на микроскопи Levenhuk наблюдаваха различни трайни микроскопски препарати. Микроскопите са доставени по проект „Лаборатория по природни науки“ по национална кампания „За чиста околна среда – 2022г.“ на ПУДООС и Министерството на околната среда и водите. Всеки екип приготви и нетрайни микроскопски препарати на ципа от лук, на застояла вода, на листо от мушкато, на листо от бегония и на цвят от мушкато.

Related Images: