Публикувано от Десислава Стефанова на 30 - април - 2023г. 0 коментара

Инициативите в училище се реализираха в рамките на две седмици, като под различни форми се включиха ученици от начален и прогимназиален етап.

През 2023 година мотото за Деня на Земята е „Инвестирай в своята планета!“ и като ангажименти към училищата са предвидени дейности по рециклиране и повишаване на информираността относно климатичните промени.

В тази връзка бяха реализирани следните дейности:

  • Изложби;
  • Презентации: „Рециклиране, Климатични проблеми, Десет неща, които мога да направя, за да помогна на света.“;
  • Викторина;
  • Разделно събиране;
  • Поддържане на прилежащите зелени зони.

С тези дейности ние се присъединихме към инициативата част от дейностите по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“ BGENVIRONMENT-3.001-0006-C01, който е финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021. Общата стойност на проекта възлиза на 382 883,26 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 344 594,94 лв., съфинансирането от страна на бенефициента е в размер на 38 288,32 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Related Images: