Публикувано от Десислава Стефанова на 20 - юни - 2024г. 0 коментара

Интердисциплинарен урок на тема „Строеж на атома, периодичен закон и периодичност на музикалните елементи“ се проведе с учениците от VII клас.
В час по физика под ръководството на г-жа Ивелина Пъшева, старши учител по физика и астрономия, седмокласниците упражниха своите знания за строежа на атома, изпълнявайки две задачи. В таблица те определиха атомните характеристики / брой протони, брой неутрони, брой електрони и масово число / на изучените в часовете по химия алкални и халогенни елементи. Справиха се отлично и с решаването на тематична кръстословица в платформата LearningApps.org.
В час по химия под ръководството на г-жа Вероника Алексиева, старши учител по химия и опазване на околната среда, седмокласниците бяха поставени в ролята на малки изследователски екипи, които сами преоткриваха периодичния закон. Като използваха знанията за строеж на атома успешно се справиха с подреждане на част от естествения ред от химични елементи, установявайки повторяемост на химични елементи с подобни свойства на веществата. Подредиха част от периодичната система и интерес предизвика 3D визуализация на таблицата с виртуални модели на атомите на химичните елементи.
Периодично повторение седмокласниците установиха и в музиката – на музикални елементи, фрази или части. Това е ясно изразено при звукореда, организиран в октавови групи, при някои музикални форми и при построяването на полифоничната музика. В час по музика под ръководството на г-жа Мариела Ангелова, старши учител по музика, седмокласниците проследиха периодичното редуване на тоновете на гамата в различните октавови групи. Анализираха периодичното провеждане на темата в музикалната форма „рондо“. Запознаха се и с полифоничния похват наречен секвенция, при който един музикален мотив се провежда неколкократно, чрез преместване във възходяща или низходяща посока на определен интервал.
Чрез проведения интердисциплинарен урок вазовци показаха своето творческо и практическо мислене, умение за самостоятелни решения и любознателност.

Related Images: