През 1871/1872—учебна година в центъра на Русе се открива ново училище—Гирдапското, на името на квартала, каквато е била традицията. В началото то е под наем в частна къща, в която се учат десетина деца.
Освобождението го заварва с три отделения и 65 ученици. В 1891 г. в съседство с училището се наема и друга частна къща за девическа паралелка. През 1896/1897 г. в училището се обучават вече 317 деца  от 8 учители. Нуждата от собствена училищна сграда става все по-належаща и борбата на жителите на квартала се увенчава с успех в 1896 г., когато първата постройка на Гирдапското училище отваря врати. След 10 години Русенското училищно настоятелство решава първоначалните училища да станат смесени.
Градът се разраства, учениците се увеличават. В центъра живеят по-заможни граждани и грижите към училището се увеличават. Щателно подбраният  учителски състав и учебно-възпитателната работа нареждат училището между първите в града. През есента на 1909 г. Русенското българско училищно настоятелство полага основите на новото Гирдапско първоначално училище в същия двор. През август 1910 г. училището е построено. С решение на Русенското училищно настоятелство и по искане на учителския съвет през 1911 г. училището се преименува на „Иван Вазов“. Обучението се води в тези сгради до 1949 г. Сегашната триетажна сграда е построена през 1951 г.
Патронният празник на училището – Ивановден – започва да се празнува от 20 януари /стар стил/ 1928 г. На тази дата е станало
освещаване бюста на патрона Иван Вазов от митрополит Михаил. През учебната 1963/1964 г. в експлоатация влиза пристройката /източното крило/, а училището става осмокласно. Патронният празник започва да се чества на 2 март.
В училището са функционирали 35 кръжока като: картинг, фотография, математика, автомоделизъм, ракетомоделизъм, конструиране, икебана, българска бродерия, изобразително изкуство и др. Учениците печелят призови места в изявите си, грамоти, медали, екскурзии в чужбина.
През м.март 2011 г. за високи резултати в учебно-възпитателната дейност педагогическият колектив получи плакет „Русе“.

Плакет "Русе"

Плакет "Русе"

Награда "Русе"

Награда "Русе" 2011

На 24 май 2011 година, в  Деня на славянската писменост и култура, учителският екип беше удостоен с Награда „Русе“ за активна и резултатна образователна дейност и  изграждане на стимулираща образователна среда – заслужена награда за усилен труд на учители и ученици.

Related Images: