Сградата е триетажна и е построена през 1950 г. – застроена площ 1067 кв.м, разгърната застроена площ 3279 кв.м. Разполага с 2 компютърни кабинета, помещение за столово хранене, 19 класни стаи, оборудван кабинет по домашна техника и икономика, физкултурен салон, стая за фитнес, 10 служебни помещения. От месец декември 2005 г. сградата е газифицирана, а от лятото на 2010 г. е с подменена дограма, ремонтиран сутерен и столова.  Осъществяват се ежегодни ремонти на класни стаи и  се подновява оборудването. Осигурена е съвременна мултимедийна апаратура и радиоуредба. Функционира училищна библиотека с читалня.

Училището стопанисва и два общински имота – ул. ”Цар Асен” № 26, бл. „Съединение”, вх. Е ( 82 кв. м) и ул.”Генерал Гурко” № 1, бл. ”Строител”, вх. В (78 кв.м).

Related Images: