Вазовската награда се учредява през учебната 1985/1986 година. Предназначена е за ученици и е в областта на ТНТМ. Първи нейни носители са:

Георги Попов

Надежда Кънева

След 1989 г. за известен период от време не се връчва. Възстановена е на 13.06.1997 г.  Нейни носители през годините са:

2020/2021 г. – Кристиян Модра

2019/2020 г. – Борис Зарков

2018/2019 г. – Виктор Попов

2017/2018 г. – Симеон Кулев

2016/2017 г. – Нели Стоева

2015/2016 г. – Венета Маринова

2014/2015 г. – Йоана Александрова

2013/2014 г. – Мартина Стоянова

2012/2013 г. – Ралица Ненкова

2011/2012 г. – Катерина Колева

2010 /2011 г. – Йоана Иларионова

2009 / 2010 г. – Виктория Добрева

2008 / 2009 г. – Веселин Трифонов

2007 / 2008 г. – Стефан Пелев

2006 / 2007 г. – Йордан  Христов

2005 / 2006 г. – Ирина Стефанова

2004 / 2005 г. – Мартина Петрова

2003 / 2004 г. – Мария Ангелова

2002 / 2003 г. – Мария Станкова

1997 / 1998 г. – Станислав Михайлов

1996 / 1997 г. – Василен Димитров – за особени изяви в изобразителното изкуство

  През 2011 г. беше учредена нова награда – Вазовско отличие за    изявен ученик от начален етап.
Пръв носител стана:
2010/2011 г. – Никол Иванова от ІV „а” клас за постиженията си в надпревари по математика, български език, информационни технологии, за отличен успех и активно участие в училищния живот.

Други носители на отличието:

2020/2021 г. – Петя Димитрова

2019/2020 г. – Роан Гочев

2018/2019 г. – Александра Попова

2017/2018 г. – Калоян и Мартин Върбанови

2016/2017 г. – Станислав Ботев

2015/2016 г. – Дея Иванова

2014/2015 г. – Константин Георгиев

2013/2014 г. – Калоян Дянков

2012/2013 г. – Матю Машков

2011/2012 г. – Гергана Беджева

През 2003 г. по идея на Училищното настоятелство е учредена “Вазовска награда” за учители. Тя представлява статуетка на сова – символ на знанието и мъдростта. Статуетката е по проект на Вяра Гунева и е изработена от Иван Ковачев – наши родители.

2020/2021 г.  Георги Ст. Георгиев, учител по история и цивилизации

2019/2020 г.  Стефка Лазарова, старши учител начален етап

2018/2019 г.  Вероника Алексиева, старши учител по химия и опазване на околната среда

2017/2018 г.  Галя Николова, старши учител начален етап

2016/2017 г.  Нели Златева, старши учител начален етап

2015/2016 г. – Милка Капитанова, учител в подготвителна група

2014/2015 г. – Деяна Димитрованачален учител

2013/2014 г. – Красимира Димитрова, начален учител

2012/2013 г. – Павлина Бурдашева, учител в подготвителна група

2011/2012 г.  – Валерия Пенчева, директор на ОУ „Иван Вазов“

2010 / 2011 г. – Татяна Петрова – начален учител, „За съществен принос в извънкласната дейност и сътрудничество с родителската общност“

2009 / 2010 г. – Гинка Станчева – учител по математика и информационни технологии

2008 / 2009 г. – Румяна Нурева – учител по изобразително изкуство

2007 / 2008 г. – Жасмина Щерева —учител по география и икономика. Класиран ученик на 4 място на националния кръг на олимпиадата по география и икономика (младша възраст) и координатор на два училищни проекта

2006 / 2007 г. – Тотка Тодорова – учител по  история, член на училищното настоятелство и председател на МО на  учителите

2005 / 2006 г. – Ирена Георгиева – учител по  музика и ръководител на вокална група “Пулс”

2004 / 2005 г. – Пенка Коджаманова – дългогодишен начален учител

2003/2004 г. – Веска Турмакова – пръв носител, дългогодишен учител по математика и доказан професионалист

През 2006 година по идея на директора на училището Валерия Пенчева и с решение на Училищното настоятелство е учредена „Вазовска награда” за общественици. Тя представлява плакет, на който е изобразена змия, захапала опашката си – символ на безкрайността, на вечния кръговрат и единство на противоположностите. Връчва се за

съществен принос в развитието на училището.

Носителите се избират от Училищното настоятелство, съгласувано с Педагогическия съвет.

Пръв неин носител за 2006 / 2007 г. е Александър Неделчев.

2009 /2010 г. – Бистра Илчовска

2012/2013 – Елена Ващинска

През 2012 г. по идея и с решение на Училищното настоятелство е учредена награда – плакет за учители.

2013/2014 г.

Елена Петкова – начален учител

Иваничка Костова – начален учител

Дарина Неделчева – начален учител

Галя Николова – начален учител

2011/2012 г.

Снежана Трифонова – учител по математика

Валентин Георгиев – учител по изобразително изкуство

 

 

Related Images: