Със 150-годишна история и традиции в образованието. С квалифицирани преподаватели, работещи съвместно с факултет „Природни науки и образование“ на РУ „Ангел Кънчев“. Отлични изяви на учениците в конкурси, математически и спортни състезания, олимпиади.

Публикувано от Росица Димитрова на 12 - март - 2020г. 0 коментари

На вниманието на всички заинтересовани! Училищното ръководство уведомява, че на 13.03.2020г.(петък) училището ще бъде отворено от 7.00 до 13.00 часа. След 13.00 часа сградата ще бъде затворена и достъпът преустановен за пълна дезинфекция на сградния фонд.

Публикувано от Росица Димитрова на 24 - февруари - 2020г. 0 коментари

ДАТА И ЧАС ИЗЯВА ОТГОВОРНИЦИ до 20.02.20г. Конкурс за литературна творба и рисунка , посветени на  149 години от създаването на училището. „Из дневника на един вазовец“ Комисия до 28.02.20г. Издаване на училищен вестник „Вазовци” К. Черкезов 26.02.2020г. Радиопредаване за патрона на училището Г. Николова, П. Димитрова   ПЪРВИ КЛАС…

Публикувано от Росица Димитрова на 10 - февруари - 2020г. 0 коментари

Съобщение Родителска среща: – начален етап на 11.02.2020 г. от 18:30 ч. в класните стаи на всеки клас – прогимназиален етап на 13.02.2020 г. от 18:30 ч. в класните стаи на всеки клас

Публикувано от Десислава Стефанова на 1 - февруари - 2020г. 0 коментари

Уважаеми родители и ученици, вазовци, уведомявам всички, че със заповед на министъра на образованието и науката РД – 09 247 от 31.01.2020 година, учебните занятия се прекратяват от 03.02.2020 г. до 07.02.2020 г. включително. Те ще бъдат възобновени на 10.02.2020 г. с програма и смени за втори учебен срок. Учениците…