Със 149-годишна история и традиции в образованието. С квалифицирани преподаватели, работещи съвместно с факултет „Природни науки и образование“ на РУ „Ангел Кънчев“. Отлични изяви на учениците в конкурси, математически и спортни състезания, олимпиади.

Публикувано от Росица Димитрова на 9 - юли - 2019г. 0 коментари

Педагогическите специалисти от ОУ „Иван Вазов“ взеха участие в обучение по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“ на тема „Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на…

Публикувано от Десислава Стефанова на 18 - юни - 2019г. 0 коментари

Петокласниците успешно завършиха учебната година. Заедно с преподавателите си г-жа Николова, г-жа Алексиева, г-жа Щерева и г-жа Трифонона са на заслужена екскурзионна почивка в търновския регион.

Публикувано от Десислава Стефанова на 12 - юни - 2019г. 0 коментари

Под мотото „150 години Периодична таблица“ се проведе Ден на природните науки. Седмокласниците представиха презентации за приноса на Дмитрий Менделеев  и интересни факти за различни химични елементи. Постери с информация за учени, открили и изследвали елементи, и за приложения на някои химични елементи предизвикаха интерес. Забавна викторина провокира любознателните вазовци,…

Публикувано от Десислава Стефанова на 29 - април - 2019г. 0 коментари

Индивидуално участие от 4 клас – 1 и 6 място; отборно участие 6 клас- 1 място; отборно участие 7 клас – 2 място. Прекрасен повод за гордост са постиженията на математиците ни и техните преподаватели!

Публикувано от Десислава Стефанова на 25 - април - 2019г. 0 коментари

На 22 април вазовци отбелязаха Международния ден на Земята. Редица инициативи бяха посветени на този ден – радиопредаване с интересни факти и послание за опазване на нашата планета; изложба с постери, табла и макети на планетата Земя. Участниците в клуб „Екология“ представиха пред учениците от VIа и VIв клас презентация…

Публикувано от Десислава Стефанова на 31 - март - 2019г. 0 коментари

Иновационен лагер Teen Coin 29.03.2019 под наслов “ Спечели пари с града на своите мечти“ . Представяне на бизнес идеи, свързани с бъдещото развитие на Русе.