Публикувано от darina на 8 - февруари - 2015г. 0 коментара

Във връзка със зачестилите запитвания за предстоящия прием на първокласници Ви информираме, че документи ще се приемат от 26 май до 29 май 2015 г. Подробности по процедурата очаквайте след 20.04.2015 г. Related Images:

Публикувано от darina на 26 - януари - 2014г. 0 коментара

Във връзка с честите запитвания за записване в  първи клас уведомяваме заинтересованите, че приемът на документи за кандидатстване в ОУ „Иван Вазов“ за учебната 2014/2015 година ще започне към средата на месец май. Подробности по процедурата ще бъдат публикувани през месец април. Related Images:

Публикувано от darina на 10 - май - 2013г. 0 коментара

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ”  ЗАПОВЕД № 776 Русе, 19.04.2013 г. На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 9  от ППЗНП, чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2008 г. за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата,…

Публикувано от darina на 8 - януари - 2013г. 0 коментара

Документи за записване на ученици в първи клас в ОУ „Иван Вазов” за учебната 2013/2014 година ще се приемат от 27 май до 7 юни. До края на месец март ще публикуваме заповед на Директора на училището относно процедурата. Related Images: