2019/2020 година

 

Прием в подготвителни групи

Заповед № 1140/25.04.2019 г.

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ В УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

 

Прием в 1 клас

Заповед № 1140/25.04.2019 г.

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ

ГРАФИК ПРИЕМ