2023/2024 учебна година

Годишен план на училището за 2023/2024 учебна година – тук

Училищен учебен план за 2023/2024 учебна година:

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас

5 клас 6 клас 7 клас

Стратегия за развитие на ОУ „Иван Вазов“ за периода 2023/2028 учебна година – тук

Дневен режим за първи срок на учебната 2023/2024 година – тук

Форми на обучение в ОУ „Иван Вазов“ за учебната 2023/2024 година – тук

Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024 година – тук