Архив за ноември 2nd, 2016

Публикувано от Росица Димитрова на 2 - ноември - 2016г. 0 коментара

           Официалното откриване на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни…

Публикувано от tatiana на 2 - ноември - 2016г. 0 коментара

ОУ „Иван Вазов“ стана част от образователната музикална програма Фортисимо в клас. Учениците от четвърти клас имаха две вълнуващи срещи с Валди Тотев и Дима Димитрова, които по интересен начин ги запознаха с класическата музика. Професионалните музиканти им представиха инструментите си – китара и цигулка, факти за живота на композитори,…